11/5/2016

Raspisan je Javni poziv za sufinansiranje ulaganja za početnike u poslov

10/5/2016

U skladu sa zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gra

04/5/2016

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je javni poziv u okviru Program

04/5/2016

26.aprila 2016.godine, održane su osma sednica Upravnog odbora i osma se