Konstituisani odbori u PKS - Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga

27.i 28.marta 2018.godine konstituisani su Odbori Sektora industrije, usluga i poljoprivrede u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga.

 Odbor Sektora industrije
- Predsednik Odbora  - Miroslav Tlačinac, vlasnik  „AMIGA“ Kraljevo
- Potpredsednik Odbora – Zoran Bojović, generalni direktor „UNIPROMET“ Čačak
Odbor Sektora usluga
- Predsednik Odbora  - Jelena Luković, direktor „METALAC PROLETER“ Gornji Milanovac
- Potpredsednik Odbora – Nebojša Barlovac, vlasnik „EUROTRANS“ Kraljevo
Odbor Sektora poljoprivrede
- Predsednik Odbora  - Ljubinko Zlatić, vlasnik „ZLATIĆ“ Kraljevo
- Potpredsednik Odbora – Cane Jovanović, vlasnik „POLO“ Čačak