Digitalne tehnologije za razvoj proizvoda u Kraljevu

Proces digitalizacije je od strane Privredne komore Srbije prepoznat kao ključni element u ostvarenju visokih stopa rasta i uslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu. Primena savremenih i inovativnih tehnoloških rešenja, zasnovanih na IKT-u, danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini.  

U duhu globalnog trenda digitalizacije, Privredna komora Srbije u saradnji sa Fakultetom za mašinstvo I građevinarstvo u Kraljevu, realizuje projekat „Digitalne tehnologije za razvoj proizvoda“.

Cilj projekta je obuka inženjera iz 15 kompanija proizvodnog sektora, koji će stečeno znanje iz naprednih 3D tehnologija koristiti za unapređenje proizvodnje i poslovanja.  Obuke, uključujući i radionice sa praktičnim obučavanjem, se sprovode u tri modula:

  • Modul 1- 3D digitalizacija i kontrola proizvoda
  • Modul 2- Aditivna proizvodnja –put do inovativnih proizvoda i alata
  • Modul 3 - Optimizacija alata

Obuka prva dva modula je realizovana  u Laboratoriji „3D IMPuls“ na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, koja je specijalizovana za usluge u oblasti naprednih tehnologija 3D inženjeringa kroz izradu 3D modela i prototipova novih proizvoda u metalu i plastici koristeći aditivne tehnologije i proces laserskog sinterovanja.

Aditivna proizvodnja ( 3D štampa) predstavlja nov koncept brze izrade prototipova i funkcionalnih delova. Moderna tehnologija selektivnog laserskog sinterovanja omogućava izradu delova i sklopova zahtevne forme, koje klasičnim metodama izrade nije moguće dobiti. Pored toga, primenom 3D tehnologije moguće je direktno iz 3D modela izraditi prototip bez predhodne izrade alata, što skraćuje vreme i smanjuje troškove izrade prototipa.  

U okviru obuke o digitalizacije objekata, pomoću trodimenzionalnih skenera, polaznici su upoznati sa principima rada, mogućnostima i ograničenjima optičkih  3D skenera, kao i sa koracima koje je neophodno preduzeti u cilju dobijanja digitalizovanog objekta. Polaznici su upoznati kako 3D skeniranjem mogu  kvalitativno da unaprede svoj proizvod, alat i poslovanje (kroz odgovarajuću kontrolu proizvoda i alata, ili uvođenjem izmena u geometriji postojećeg proizvoda,  ili jednostavnom digitalizacijom svojih proizvoda u cilju dobijanja tehničke dokumentacije ili za svrhu projektovanja odgovarajućeg alata). 

Treći modul, koji se odnosi na optimizaciju alata za brizganje plastike, će biti održan od 10. do 14. septembra 2018.godine. U okviru ovog modula, polaznici će biti u prilici da se, kroz nove 3D tehnologije, upoznaju sa novim pristupom u projektovanju i izradi alata, sa značajno redukovanim greškama i uvećanjem produktivnosti alata i poboljšanjem kvaliteta konačnog proizvoda. Aditivne tehnologije posebno veliki uticaj imaju na izradu alata za brizganje plastike sa  kanalima za hlađenje optimizovanog poprečnog preseka i oblika koji prati konfiguraciju alata, čime se postiže ujednačeno i brže hlađenje dela koji se izrađuje. Ovako optimizovani i proizvedeni alati mogu imati proizvodni ciklus koji je 30-60% kraći u poređenju sa istim alatima izrađenim konvencionalnim tehnologijama proizvodnje što  dovodi do uštede u proizvodnji i poboljšanja kvaliteta proizvoda.  

Upotreba novih tehnologija zahtev je proizvodnje u 21. veku. Primenom 3D tehnologija u industriji u oblasti 3D dizajna, projektovanja, digitalizacije proizvoda i izrade prototipova, povećava se nivo invetivnosti i ostvaruju uštede u proizvodnji, što direktno utiče na unapređenje industriskog razvoja i  povećanje nivoa konkurentnosti srpskih kompanija u sve surovijoj svetskoj tržišnoj utakmici.