Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata

 

Privredna komora Srbije je osnovala Sertifikaciono telo (PKS CA), akreditovano od strane Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička lica i ovlašćena fizička lica. Elektronski sertifikati se mogu koristiti za većinu transakcija u elektronskom poslovanju i elektronskoj trgovini koje se baziraju na upotrebi kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Takve transakcije između ostalog obuhvataju:

– transakcije elektronskog poslovanja fizičkih i pravnih lica (npr. poreska prijava, prijava i odjava zaposlenih, i sl.)
– elektronsko potpisivanje dokumenata (ugovori, formulari i sl.)
– pristup bezbednim web sajtovima i drugim onlajn sadržajima
– šifrovanje i dešifrovanje elektronskih dokumenata kao i mnoge druge servise koji će biti razvijani u narednom periodu. 

Osnovne prednosti koje dobijate poslovanjem pomoću PKS CA kvalifikovanih elektronskih sertifikata su smanjenje troškova i pojednostavljenje poslovanja, smanjenje korupcije, povećanje efikasnosti u radu i konkurentnosti, povećanje transparentnosti, stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, povećanje efikasnosti plaćanja poreza i doprinosa, prijava i odjava radnika na zdravstveno osigranje, olakšano podnošenje zahteva za kredite i sl. 

Detaljnije informacije možete dobiti telefonom na broj tel: 036 334-655, putem elektronske pošte suzana.vuksanovic@pks.rs i dragan.adjancic@pks.rs

PROCEDURA IZDAVANJA SERTIFIKATA NA KORPORATIVNOJ KARTICI PKS

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na korporativnoj PKS kartici možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu:

Registraciono telo Regionalne privredne komore Kraljevo 
Ul. Omladinska 2, 36000 Kraljevo
 

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na korporativnoj PKS kartici se sastoji od dve strane, koje moraju biti overene i potpisane od strane odgovornog lica:

  • Prva strana - Podaci o pravnom licu ili preduzetniku
  • Druga strana - Spisak ovlašćenih lica za koje se zahteva izrada sertifikata (iz jednog privrednog subjekta više ovlašćenih fizičkih lica može podneti zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.)

Uz Zahtev korisnik dostavlja i propratnu dokumentaciju, i to:

  • Fotokopija lične karte odgovornog lica
  • Fotokopija lične karte za svako ovlašćeno fizičko lice
  • Fotokopija izvoda o registraciji privrednog subjekta (APR – ne stariji od 3 meseca)
  • Fotokopija OP obrasca

Nakon validacije Privredna komora Srbije dostavlja korisniku na potpisivanje Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata i profakturu. Potpisani Ugovor i dokaz o uplati vraćaju se u Privrednu komoru Srbije nakon čega Sertifikaciono telo PKS izrađuje kvalifikovani elektronski sertifikat. Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu. Rok za izradu sertifikata je 7 (sedam) dana od dana uplate i potpisivanja Ugovora o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Cena korporativne PKS kartice:

  • Kvalifikovani elektronski sertifikat sa čitačem iznosi 30 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) + PDV;
  • Kvalifikovani elektronski sertifikat bez čitača iznosi 21,5 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) + PDV;
  • Usluga upisivanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata na odgovarajuću karticu na kojoj postoji jasan vizuelni identitet da kartica poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat PKS CA 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) + PDV;
  • Usluga upisivanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata na odgovarajuću karticu na kojoj ne postoji jasan vizuelni identitet da kartica poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat PKS CA 30 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) + PDV;

 

Od 1. januara 2014. godine, radi neometanog obavljanja delatnosti, svi privredni subjekti u zemlji u obavezi su da koriste elektronske servise Poreske uprave Republike Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Tada stupa na snagu Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. Od 6. januara biće obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje.

Preduslov za korišćenje navedenih elektronskih servisa koji od početka naredne godine postaju obavezni je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Sertifikaciono telo PKS, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate koji su namenjeni svim učesnicima elektronskog poslovanja u Srbiji. 

Regionalna privredna komora Kraljevo poziva privredne subjekte da na vreme pribave kvalifikovane elektronske sertifikate, kako bi se stvorili svi preduslovi za normalno poslovanje i ispunjavanje zakonskih obaveza početkom naredne godine.

Sve potrebne informacije o Sertifikacionom telu i  proceduri izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata i ceni, možete pročitati na linku http://www.rpk-kraljevo.co.rs .

U cilju unapređenja i efikasnije realizacije Vaših zahteva, omogućili smo Vam online prijavu