POTVRDA O ČLANSTVU U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Potvrda o članstvu u PKS izdaje se bez naknade.

Za izdavanje ove potvrde potrebni su:

  • Zahtev
  • Uverenje APR o upisu privrednog društva u registar
  • Obavezujuća izjava da supodaci o podnosiocu zahteva tačni, ako se potvrda traži za regulisanje poslovne vize kod ambasada zemalja EU

 

Kontakt: Suzana Vuksanović

                 036 331 711

e-mail: suzana.vuksanovic@pks.rs

                Marija Zirojević

                 036 219 991

e-mail: marija.zirojevic@pks.rs

                 Mirjana Tomović

                 036 334 655

e-mail: mirjana.tomovic@pks.rs