Error message

 • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1374 of /home/rpkk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/rpkk/public_html/includes/menu.inc).

UVERENjE O POREKLU ROBE „FORM A“

UVERENjE O POREKLU ROBE „FORM A“ - Certificate of origin (Preferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u zemlje koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman – SAD (da bi se stekli uslovi za oslobađanje od carine, procenat učešća srpskog rada i materijala mora biti 35% od franko fabričke cene proizvoda), Rusku Federaciju (za pojedine proizvode koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine, smanjenja carine iznosi 20% u odnosu na postojeću carinu), Japan, Novi Zeland, Kanadu. Ovo uverenje ne izdaje se za zemlje sa kojima je ugovorima regulisano da ga izdaje nadležna carinarnica.

Da bi se neki proizvod kvalifikovao za izdavanje uverenja o srpskom poreklu, mora da zadovolji jedan od dva sledeća uslova:

 • da je proizveden u domaćim pogonima i u potpunosti (100%) od domaćih sirovina i materijala
 • da je proizveden u domaćim pogonima od uvoznih komponenti kojima je procesom proizvodnje bitno promenjeno svojstvo, odnosno

- ako se uvezena roba razvrstava u jedan, a novoproizvedena roba u drugi carinski tarifni broj (relevnatne su prve četiri cifreovog broja),
- ako u deo dodate vrednosti u novoproizvedenoj robi iznosi najmanje 50%, odnosno odgovara minimalno mu delu pripisanom u zemlji u koju se roba izvozi. 

Ne smatra se da su bitno promenjena svojstva robe ako su na robi izvršeni radovi tipa: pakovanje, prepakivanje, deljenje većih količina namanje, sortiranje, klasifikovanje, ispiranje, podela sečenjem ili flaširanjem, etiketiranje i obeležavanje, konzerviranjeza transport, uskladištenje, slaganje u grupe i slično.

Za izdavanje ovog uverenja potrebni su:

 • Uverenje APR o upis u privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev izvoznika, na njegovom memorandumu, u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje i naziv zemlje u koju se roba izvozi (zemlja krajnjeg odredišta)
 • Popunjen obrazac FORM  A
 • Pismena izjava izvoznika, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika, da je roba zakoju se traži izdavanje sertifikata, srpskog porekla
 • Tehnički normativi robe za koju se traži FORM A (procentualno izraženo učešće srpske i ino, odnosno supstance bez porekla), na memorandumu proizvođača, potpisani od strane ovlašćenog lica i overen i pečatom proizvođača
 • Isprave kojima se dokazuje da su u proizvodnji predmetne robe korišćeni proizvodi poreklom iz druge države ili bez porekla, i cene svih  sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda poreklom iz druge države ili nepoznatog porekla, koji su korišćeni prilikom proizvodnje robe za koju se traži FORM A, a koje su plaćene pri uvozu robe ili, ukoliko one ne mogu da se utvrde, cene koje se za te robe plaćaju u zemlji izvoza (faktureino - dobavljača, JCI, za izvršeni uvoz robe, podaci nadležnih organa zemlje izvoza i slično)
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

Uputstvo o nacinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i dr isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu (1).pdf

Kontakt: Suzana Vuksanović

                 036 331 711

e-mail: suzana.vuksanovic@pks.rs

                Marija Zirojević

                 036 219 991

e-mail: marija.zirojevic@pks.rs

                 Mirjana Tomović

                 036 334 655

e-mail: mirjana.tomovic@pks.rs