Uverenje o poreklu robe

Uverenje o poreklu robe

UVERENjE O POREKLU ROBE - Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje) izdaje se zaizvoz u svezemlje u kojimarobaporeklomizSrbijenemapreferencijalnitretman. Na zahtevizvoznika, ovouverenjemože se izdatiizazemlje EU, CEFTA, RuskuFederaciju, Belorusiju, Kazahstan, Turskuiostalezemlje u kojima je Srbijadobilapreferencijale.

 

Zaizdavanjeovoguverenjapotrebnisu:

  • UverenjeAgencijezaprivredneregistreRepublikeSrbije - APR o upisuprivrednogsubjekta u registar (uverenje se podnosi u slučajukada firma prvi put koristiuslugeCentrazauslugeiposredovanje - CENTAR)
  • Pismenizahtevizvoznika, nanjegovommemorandumu, u kome se obaveznonavodisvrha u kojućeslužitiizdatouverenje
  • Blankoobrazac Certificate of origin (preuzima  se u PrivrednojkomoriSrbije - PKS)
  • Pismenaizjavaizvoznika, nanjegovommemorandumu, potpisana od straneovlašćenoglicaioverenapečatomizvoznika, da je robazakoju se tražiizdavanjeuverenja, srpskogporekla
  • Pismenaizjavaproizvođača, nanjegovomnamemorandumu, potpisana od straneovlašćenoglicaioverenapečatomproizvođača, da robaispunjavauslove da je srpskogporekla, uslovpromena  tarifnogbroja u odnosunauveznirepromaterijal, sirovineidrugo. uz  dokaz - uvoznucarinskudekleracijuifaktupe
  • Fakturaizvoznikakakupcu
  • Tehničkinormativi robe zakoju se traži Certificate of origin (procentualnoizraženoučešćesrpskeiino, odnosnosupstance bez porekla), namemorandumuproizvođača,  potpisani od straneovlašćenoglicaioverenipečatomproizvođača
  • Dokaz o izvršenojuplatinaknade PKS
  • Po potrebi, PKS možezahtevatiidodatnudokumentaciju / ispravekojima se dokazujunavodipodnosiocazahteva

 

Kontakt: Suzana Vuksanović

                 036 331 711

e-mail: suzana.vuksanovic@pks.rs

 

                Marija Zirojević

                 036 219 991

e-mail: marija.zirojevic@pks.rs

 

                 Mirjana Tomović

                 036 334 655

e-mail: mirjana.tomovic@pks.rs