Error message

 • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1374 of /home/rpkk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/rpkk/public_html/includes/menu.inc).

UVRENJE O DOMAĆEM POREKLU ROBE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

UVRENJE O DOMAĆEM POREKLU ROBE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANjE UVERENjA O NEPREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE PO TENDERIMA EU

Ukoliko se traži poreklo robe iz Srbije potrebno je:

 • Uverenje Agencije za privredne registre o upisu privrednog subjekta(podnosioca zahteva) u registar
 • ​Pismeni zahtev na memorandumu  u kome je obavezno naveden naziv tendera za koji se podnosi dokumentacija
 • Popunjen obrazac Certificate of origin  ( preuzima se u PKS )
 • Izjava podnosioca zahteva na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom posnosioca zahteva, da je roba za koju se traži sertifikat srpskog porekla
 • Izjava proizvođača da roba i spunjava uslove da je srpskog porekla primenom jednog od kriterijuma:
 • promena tarifnog broja u odnosu na uvezeni repromaterijal,sirovine i dr-dokaz: JCI,fakture
 • kriterijum dodate vrednosti (neophodno priložiti tehničke normative)
 • Ugovori : Izvođača sa Evropskom delegacijom u Srbiji i Podizvođača sa izvođačem
 • Faktura ( privremena situacija) podizvođačaka izvođaču radova ili izvođačaka Evropskoj delegaciji
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS
 • Po potrebi PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju/isprave kojima se dokazuju navodi iz zahteva

Ukoliko se tražiporeklo robe iz EU potrebno je:

 • Uverenje Agencije za privredne registre o upisu privrednog subjekta (podnosioca zahteva) u registar
 • Pismeni zahtev na memorandumu  u kome je obavezno naveden  naziv tendera za koji se podnosi dokumentacija
 • Popunjen obrazac Certificate of origin ( preuzima se u PKS )
 • Izjava podnosioca zahteva na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overe na pečatom posnosioca zahteva, da je roba za koju se traži sertifikat Evropskog porekla na vodeći isprave kojima to dokumentuje

Dokumentacija koja dokazuje EU poreklo:

 • Sertifikat o poreklu robe ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
 • JCI
 • Uvozne fakture

Ukoliko je roba kupljena u Srbijia ima EU poreklo treba priložiti fakturu dobavljača ka izvođaču radova tj. podizvođaču.

Ugovori : Izvođača sa Evropskom delegacijom u Srbiji i Podizvođača sa izvođačem

Faktura ( privremena situacija) podizvođačaka izvođaču radova ili izvođačaka Evropskoj delegaciji

Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

Po potrebi PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju/isprave kojima se dokazuju navodi iz zahteva

Napomena:

Ukoliko roba koja se isporučuje ima poreklo više zemalja, sve se može objediniti na jednom sertifikatu ( polje 3 )

Uputstvo o postupku izdavanja uverenja o domacem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki.pdf

Kontakt: Suzana Vuksanović

                 036 331 711

e-mail: suzana.vuksanovic@pks.rs

                Marija Zirojević

                 036 219 991

e-mail: marija.zirojevic@pks.rs

                 Mirjana Tomović

                 036 334 655

e-mail: mirjana.tomovic@pks.rs